Odstoupení od smlouvy

 

 

 

 

Moje jméno a příjmení

Moje adresa

Můj telefon a e-mail

 

B.B.SPORT s.r.o.

IČO: 25567623

Synkova 2101/20,62800 Brno

 

Datum:

 

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

 

Vážení,

 

dne ……… jsem prostřednictvím vašeho e-shopu www.simplygift.cz s vámi uzavřel/a kupní smlouvu, jejímž předmětem bylo…zboží značky…… (identifikace zboží). Toto zboží jsem převzal/a dne ………

 

Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena pomocí internetu, tj. typického prostředku komunikace na dálku, rozhodl/a jsem se využít svého práva podle ustanovení § 1829 odst. 1 ve spojení s § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a tímto oznamuji, že od výše uvedené kupní smlouvy odstupuji.

 

Zboží vám zasílám zpět v samostatné zásilce, zároveň vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši ……… korun a ……… korun za poštovné ve prospěch mého bankovního účtu č. ………, nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

 

S pozdravem

..............................................

(vlastnoruční podpis)

 

Přílohy:
Kopie kupního dokladu