Uplatnění reklamace

Uplatnění reklamace (reklamační list)
Kupující
Jméno a příjmení: ……………………………………………………………………………………………………………………
Adresa: …………………………………………………………………………………………………………………………………
Telefon: …………………………………………………………………………………………………………………………………
E-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Prodávající
Jméno a příjmení či název společnosti: …B.B.SPORT…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresa: …Verměřovice 220,56152 Verměřovice………………………………………………………………………………………………………………………………
IČ: …25567632……………………………………………………………………………………………………………………………………
Reklamované zboží
Označení zboží: …………………………………………………………………………………………………………………………
Datum prodeje: …………………………………………………………………………………………………………………………
Číslo kupního dokladu: ………………………………………………………………………………………………………………
Popis závady:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Obsah balení při předání:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Preferovaný způsob vyřízení reklamace:
oprava výměna
V případě, že nebude možné zboží opravit nebo vyměnit,
zaškrtněte prosím preferovaný způsob vyřízení reklamace:
sleva odstoupení od smlouvy
Vyřízení reklamace očekávám nejpozději ve lhůtě uvedené v Obchodních podmínkách a to za podmínky, že tato
lhůta je kratší nebo rovna zákonné lhůtě. V případě, že není lhůta pro vyřízení reklamace dle předchozí věty uvedena
v Obchodních podmínkách, pak očekávám vyřízení reklamace nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů.
Zároveň vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil,
co je obsahem reklamace spolu se zvoleným nárokem, a následně o vystavení potvrzení o datu a způsobu vyřízení
reklamace, včetně uvedení doby jejího trvání.
Datum uplatnění reklamace: …………………………………………………………………………………………………
Podpis kupujícího: ………………………………………………………………………………………………………………